Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας

Click SGD - IO4 - SECTION 6 - GR.pdf link to view the file.